Søndag besøk i den store katedralen !

SØNDAG 29.04.2018

Når man har utrolige mengder med tung lesing, papirene som aldri tar slutt – og det man leser gjør en tung til sinns, men på torsdag er nok avklarningen og endelig svar klart.

Da er det godt man har en flott søndag, hvor man kan besøke den store katedralen – for litt fred og ro, samle tankene og se gleden i det levende.

For de som tenker på en katedral som en bygning for bønn og lovprisning så gjør gjerne det, men det er en menneskeskapt tingen – og ikke noe naturlig, selv om de kan være vakre å se på.

Så det ble noen bilder av det vakre man så – mens tiden gikk så alt for fort. Håper du liker bildene.

SONY DSC

Utfordring ikke Problem hvorfor?

Hvorfor en utfordring og ikke et problem – spørsmålet besvares

Jeg fikk et litt artig spørsmål. Hvorfor skriver/bruker du nesten gjennomgående uttrykket utfordring i dine tekster, hvorfor bruker du ikke ordet problem?

Det er egentlig et godt spørsmål som jeg skal forsøke å svare på så godt jeg kan. Og forhåpentligvis uten de store problemene, selv om det kanskje er en utfordring i det også.

Et Problem oppfatter jeg som noe som er vanskelig å løse, nærmest umulig, og et ord som er negativt ladet – for å få ordet til å bli positivt, må du sett “ikke noe/intet” foran ordet.

En Utfordring oppfatter jeg som noe som er mulig å gjøre, selv om det kan ta tid, og et ord som er positivt ladet – for å få ordet mer negativt så må du legge til “en stor/en enorm” foran ordet, men like vel vil det forbli et positivt ladet uttrykk.

Men det er også en psykologisk grunn til bruken, i alle fall når man skriver om psykologiske lidelser etc.. Og si at noen har et psykologisk problem i form av en lidelse eller en diagnose, vil gjøre at det blir negativt ladet – selv om man skulle sette “ikke noe stort/intet stort” foran.

Bruker man heller ordet utfordring, indikerer en positiv holdning, og at det er mulig å forbedre eller endre noe i forhold til den psykologiske lidelse etc.. For selv om man kanskje ikke blir helt kvitt eller helt frisk så har man gjort noe positivt i forhold til den psykologiske lidelser etc..

Men jeg har egentlig ikke noe problem med å bruke ordet problem, men det vil være avhengig av hva jeg evt. skriver om. Jeg mener at det er et problem at det er så mange kjemiske, biologiske og atom våpen i verden. Men jeg mener det er mulig å gjøre noe med det, selv om det er en stor utfordring.

Jeg håper dette var et tilfredsstillende svar på spørsmålet, at det ikke er et problem å forstå hva jeg mener – for hvis det skulle være uklart, så har jeg fremdeles en utfordring med å kunne forklare det bedre.

Vil du vite mer kan du lese det andre som er skrevet i denne kategorien: Mr. Duck

Håper de fleste er fornøyde med den utredningen, eller?

 

Selvskading – et kutt mot følelse smerter

Selvskading for å rømme fra følelsesmessig smerter, hvorfor vil noen med vilje kutte/skade seg selv? 

Dette kan virke merkelig for de fleste av oss. De som gjør slikt er ikke selvmord syke, selv om de kutte, skraper eller brenner seg selv. Men dette er en psykisk utfordring som de fleste ikke vet så mye om, fordi det er ikke omtalt så ofte i de vanlige media/nyhetene – kanskje fordi det er et tabu-emne. 

Til tross for hvor tabu dette virker som at det er, så er det faktisk ganske vanlig – spesielt for jenter i alt i fra ungdomsskole og videre gjennom videregående og høyskole. Det har blitt antydet i undersøkelser at ca 4-5% av befolkningen er så kalte selvskadere, og at 20% av disse igjen er ungdommer (under 25 år).

Ofte fører selvskading til et besøk på legevakten, i verste fall akuttmottaket på sykehuset. Men det er nok bare toppen av et isfjell, da utrolig mange går under “radaren” – og enkelte ganger blir det oftest oppdaget alt for sent, og det går riktig galt. Mange av skadene kan forårsake permanent nerve- og sene- skader.

Man skulle tro at med at en slik relativt stor del av befolkningen har denne utfordringen, så ville flere mennesker være oppmerksomme på utfordring problematikken. Men med det tabuet som omringer denne utfordringen, så er det derfor kanskje så lite kunnskap i befolkningen om dette.

Så hvorfor ville egentlig noen ønske å påføre seg selv smerte eller skade? Det er i hovedsak fire grunnleggende grunner til selvskading; 

1. Å føle “noe” utover nummenhet eller tomhet.
2. Negative følelser og andre psykologiske utfordringer.
3. For å unngå visse sosiale situasjoner.
4. Å motta sosial støtte – medlidenhet. 

Det er en vanlig misforståelse at selvskading er en form for sosial manipulasjon (for å få oppmerksomhet). I virkeligheten er den primære årsaken til selvskading et forsøk på å redusere negativ følelse, eller psykologiske utfordringer. 

Dette virker kanskje litt merkelig dette å prøve å dempe psykologiske utfordringer (inkl. negative følelser), ved å påføre seg selv fysisk smerte og skade. Uansett hvor paradoksalt det kan virke, så gjør vedkommende (den selvskadende) dette altså for; å stoppe dårlige følelser, tomhet eller isolasjon, lindre følelser av ensomhet, for å redusere følelser av raseri, for å distrahere andre problemer, for å frigjøre spenning, og for å kontrollere eller besvare sine egne tanker.

Mange selvskadere er motvillige til å slutte, fordi det er en så kraftig måte å lindre negative følelser på, unngå sosialt stress, og å få oppmerksomhet og det at de “føler” noe – de føler det så sterkt at de vil være hjelpeløse uten selvskading, det er måten de takler livet på. Selv om selvskading forårsaker flere problemer, enn det løser.

Det er som om de på en måte bruker selvskadingen slik andre bruker alkohol eller narkotika på for å hjelpe dem å “glemme” sine problemer for en liten stund. Til slutt blir altså selvskadingen et avhengighets utfordring for de. Og i likhet med all annen avhengighet, så vil det tilslutt gå ut over skole, arbeid og kjærlighets forhold. Og i verste fall ende i en tragedie, i det selvskadingen har fått et slik omfang og brutal karakter at det medfører døden for vedkommende.

Det finnes behandlings muligheter for selvskadingen som grunner i de psykiske utfordringene, og da også for den avhengigheten som har oppstått hos den som er selvskadende. Men mye av dette er vanskelig, all den tid denne typen utfordring er så omgitt av tabuer.

Personlig så har jeg relativt lite erfaring med og rundt dette med selvskading. Men for noen år tilbake fikk jeg et lite innblikk i dette.

Jeg traff en ung mann, som var på en institusjon. Bengt var i 20 årene og var en “Cutter”/selvskader, i tillegg hadde han en annen alvorlig psykisk utfordring – han hadde en schizofreni diagnose. 

Han fortalte selv at han skadet seg selv for å få vekk det “vonde” i fra hodet, og når han da kuttet seg selv – så forsvant det vonde i hodet. Men andre ganger var han bare nødt til å gjøre det, selv om han egentlig ikke ville – men stemmene fortale ham at han måtte gjøre det.

Bengt hadde da altså ikke bare selvskade utfordringen, og alt av utfordringer det gir – ved siden hadde han da også en schizofreni utfordring. Du lurer nok nå på hvorfor jeg skrev at at han hadde disse utfordringene – Bengt døde som følge av selvskading.

I dette innlegget har jeg bare rørt toppen av isfjellet som selvskading utgjør, i håp om at du som leser vil få en litt bedre forståelse – samt være med på å fjerne tabuene rundt dette med selvskading.

Ikke glem alt det andre skrevet om helse og utfordringer her på min blogg: HELSE/SAMLIV

Jeg håper dette har satt i gang en tanke prosess hos deg.

 

Body shaming


Kan mødre være den største grunnen til kropps mobbingen (Body shaming)?

I en undersøkelse svarte 80 prosent av kvinnene/jentene at de har blitt utsatt for mobbing (Body shaming) av utseendet deres.

Body shaming er langt fra nytt, men har eksplodert i omfang med sosiale medier og Internett. Body shaming rammer veldig mange, både om du er kraftig/overvektig eller om du er tynn/normal i kropps størrelse/utseende. Men også andre utseende messige tingen blir ofte hakket på.

Mange opplever dette i sosiale media, men også ellers i hverdagslivet – skole, jobb eller fritids aktiviteter. Men fleste parten opplever dette i dag via sosiale media, og det har nok bakgrunn i at avsenderen ofte forblir anonym.

Kvinner blir ofte trakassert/mobbet for å se for gamle ut, ved siden av dette med “feil” proporsjoner og kropps størrelse. Noen er lett sårbare og da er det de som tyr til plastikkirurgi (enkelte i et ekstrem omfang) for tilsynelatende å holde seg unge og “fresh”. 

De blir mobbet for å være for tunge eller for å være for tynn. Til og med for å ha spist en hamburger eller noe annet, som da naturligvis kobles til det kroppslige utseende. Men også den motsatte vei – såkalt under spising. Det finnes altså ingen grenser for hva som brukes i mot den som blir mobbet/trakassert for utseendet (Body shaming).

Hvem mobber/trakasserer (Body shaming) hvem?
Kvinner fornærmer hverandre digitalt – Teknologi har nå gitt oss muligheten til å bli hørt globalt. Det mest forundrende er kanskje det at kvinner/jenter setter mye inn på å få fokus på de menn som trakasserer/mobber (Body shaming) de, spesielt i sosiale media – men i realiteten så er det faktisk flere jenter/kvinner som mobber/trakasserer (Body shaming) andre kvinner/jenter. De bare oppfatter det ikke slik til å begynne med, for det har noe med den indirekte mobbing/trakassering (Body shaming) de blir utsatt for.

I flere undersøkelser har de spurte svart at de hadde blitt trakassert/mobbet av sin mor – da de var barn, både på vekt og utseende. Og da er man inne på dette med at mobbing er noe man lærer hjemme, og noe som går i arv – som det heter. Flere har i ungdommen også opplevd å bli mobbet/trakassert (Body shaming) fra med elever, enten direkte eller indirekte.  Den indirekte mobbingen/trakasseringen (Body shaming) er faktisk mest vanlig blant jenter, da et par jenter i en venninne gjeng baktaler en annen venninne i gjengen i forhold til utseende – den berørte (mobbe ofret) får så rede på dette via en tredje person, og den indirekte mobbingen (Body shaming) er et faktum.

Mens noen av de som blir utsatt for denne typen mobbing (Body shaming) kan vende seg til vennene/familie for å få trøst og støtte. Men en uro vekkende og fleste parten av de andre sier at det faktisk er de nærmest dem som kritiserer/mobber (Body shaming) dem. Dessverre var det ikke bare venner og familie (de nærmest) som (Body shaming) mobber/trakasserer, men også lærere, arbeidsgivere og arbeidskollegaer.

Denne mobbingen/trakassering (Body shaming) er en meget stor bidrags yter til at så mange unge, men også eldre kvinner/jenter får psykiske utfordringer. Men også at flere utvikler BDD (Kroppsdysmorfisk lidelse), noe jeg skrev om behandlingen av i “KROPPSBILDEPROBLEMER (BDD) – TA EN LANG TITT I SPEILET“.

Min erfaring er at de som mobber/trakasserer (Body shaming) andre, som oftest selv er missfornøyd med sin egen kropp og utseende på et eller flere områder – men også at mange av de selv har vært utsatt for nettopp mobbing/trakassering (Body shaming). Denne onde sirkel med mobbing/trakassering (Body shaming), må vi se å få brutt – spesielt jenter bør kanskje begynne å gå litt mer i seg selv på dette området. Er det ikke på høy tid at denne typen mobbing/trakassering (Body shaming) opphører. Er det ikke på tide at vi lærer å akseptere at vi ikke er like, men unike hver og en av oss.

Dette er i alle fall det jeg mener om “Body shaming”, og den erfaring jeg har.

Ikke glem å lese det andre som er skrevet i denne kategorien: Kritikk / Samfunn


Og hva så tror og tenker du om dette å mobbe/trakassere (Body shaming) andre?

 

Jager DU bort din sex partner

Det er normalt å ha følelser av sjalusi og til å føle seg engstelig og sint på partneren sin. Det kan irritere deg at partneren din nevner en tidligere elsker eller virker ekstra vennlig ovenfor en person, du synes er attraktiv. 

Vi vet sjalusi kan gi tanker som “Han/hun synes nok den personen er attraktivt”, “Jeg mister ham/henne – jeg er ikke attraktiv lenger” eller “Hun/han vil forlate meg for en annen”.  Det er nå du selv mulig gjør at sjalusien tar overhånd, og begynner å styre dine handlinger og væremåte.

1. Noe av det verste du kan begynne å gjøre er å begynne å forhøre partneren din, for å få ut detaljer. Med spørsmål som; “Hva sa de?”, “Hva sa du?”, “Hvem andre var der?”, “Var han/hun pen?”. Det er mulig at du kan finne løse bevis som støtter dine sjalu mistanker, og da vil du i alle fall belønne deg selv og sjalusien, med rollen som den rettvise anklager. Med dette er du garantert å skyve partneren din lengre bort i fra deg.

2. Men har du først tatt det første skrittet, så kan du like gjerne fortsette. Du kan mate sjalusien med å begynne å lete etter informasjon – på e-mail, sosiale medier, og i tekstmeldinger på mobilen til din partner. Det er mulig at du kan finne løse bevis, du kan gi deg selv et klapp på skulderen – du har vist din dyktighet som snoker. Og du har dyttet din partner litt lengre bort i fra deg.

3. Når du da er sjalu, så må du forsikre deg om alt det din partner gjør. Og hvilken måte er ikke bedre enn å følge med din partner over alt. Du blir med til treningsstudio, arbeid eller sosiale sammenkomster/arrangementer. Nå er det mulig at partneren din kunne ha bedratt deg, men du har nå i alle fall satt en stopper for muligheten. Og du og sjalusien har belønnet dere selv med å bli stalkere, og sparker partneren bort i fra deg.

4. Du vil desperat ha en bekreftelse på at du fortsatt er den eneste for din partner. Så du trekker deg tilbake og surmuler, for å sende en “melding”. Sjalusien sier til deg at, hvis partneren din virkelig elsker deg – så vil partneren prøve å finne ut hva som er galt, for så å få deg til å føle deg bedre. Det kan være at partneren spør om hva som er galt, eller om du er i dårlig humør. Men for deg og din sjalusi er det bare en bekreftelse på at partneren egentlig bare forsøker å dekke over sannheten – at han/hun bedrar deg. Men gi deg selv og sjalusien ros – du har nettopp fått heders plass i klubben for sure kjerringer/gubber. Og hvem gidder å være sammen med en sur og grinete kjerring/gubbe.

5. Du fisker konstant etter en bekreftelse på at partneren din synes at du er attraktiv. “Synes du jeg er pen/vakker?”, “Vil du synes jeg blir penere/vakrere vis jeg…..?”. Slik spør du uavlatelig, men straks du ikke får respons med det samme – så bekrefter det at du ikke lengre er så attraktiv. Men ta det helt med ro, du kan trøste deg selv og sjalusien – dere har fått plass på første rad i mas og tjas samlingen på lokalet. Og nok en gang har du klart å snakke partneren din i senk. For hvem vil vel bli mast slik på i et sett – det blir for slitsomt. Og du har fått partneren til å hoppe lengre bort i fra deg.

6. For å være på den sikre siden, så forsøker du å kontrollere partneren din. Du prøver å overbevise partneren din om ikke å være rundt andre, som du mener kan være “fristende”, “tiltalende” eller oppfattes som attraktive i dine øyne. Og er dere først i en slik setting der du mener at din partner kan bli fristet, så prøver du naturlig vis å beskytte din egen interesse – ved å få andre til å føle seg utilpass (lite velkommen) i nærheten av deg og din partner. Og du insisterer på å dra fra sammenkomsten så raskt som mulig, og kommer med utallige årsaker på hvorfor. Nå kan du og sjalusien din gjøre gledes hopp og sette et stort kryss i taket, og være glade – du har nettopp kommet med i kontroll-frik kommisjonen.  Ingen liker å bli kontrollert og manipulert – og partneren din sklir sakte ut av ditt liv.

Så når du føler sjalusien komme, så bør du stille deg spørsmålet: “Vil dette gi meg tryggheten jeg ønsker?” For uavhengig av i hvilken rekkefølge du begynner å fore din sjalusi med de 6 punktene over. Så er det garantert at din partner forlater deg, om det ikke skjer før du har vært i gjennom alle de 6 punktene eller før – skal være usagt. Din partner kan velge å forlate deg alt ved første gang du gir etter for din sjalusi.

Det er forståelig at når evt. disse tankene viser seg å være sanne, at din partner faktisk har bedratt deg – at du vil føle deg forrådt. Men jo mer du selv lar sjalusien din presse på partneren din, jo større sjanse er det faktisk for at partneren din vil bedra deg.

Så hvorfor bidra til det du frykter; “Han/hun synes nok den personen er attraktivt”, “Jeg mister ham/henne – jeg er ikke attraktiv lenger” eller “Hun/han vil forlate meg for en annen”.  Når din partner mest sannsynlig like vell vil fortelle deg det han/hun gjør, når tiden er moden for det.

Ved å la sjalusien ta kontroll over deg, så gir du deg selv bare større og flere bekymringer og uro-momenter i livet. Men liker du å ha et slikt kaotisk og urolig liv, så for all del – gi etter for sjalusien.

Ikke glem alt det andre skrevet om sex og samliv i kategorien her på min blogg: HELSE/SAMLIV


Så hva mer kan du tilføye, er du over sjalu?

 

Den usynlige og stille kampen menn ofte har

Hvorfor snakker vi ikke om «den tapte stemmen» hos menn?

Det har vært mye oppmerksomhet og fokus på at kvinner ikke har hatt en sterk og klar stemme i forhold til arbeid og i nærerelasjoner.

Dette er bare en side av en delt sannhet, for det å miste stemmen er det ikke bare kvinner som har gjort. Menn mister også sin stemme, spesielt i nærerelasjoner. Mange menn sier til slutt: “Det er ikke verdt kampen.” Til slutt så fjerner de seg følelsesmessig fra forholdet – som igjen fører til at forholdet ryker. Med den følge at de føler seg ødelagt, trampet på, missbrukt og stigmatisert når forholdet til slutt er over.

Mange menn tolererer for mye kritikk, negativitet og nedverdigelse fra partneren, i stedet for å stå opp for seg selv. Mange menn har ikke nok mot og selvtillit til å si: “Jeg er ønsker å si deg noe – men jeg vil at du skal respektere og forstå det jeg sier.”, “La oss ta en prat, så jeg kan fortelle deg om mine bekymringer – og jeg vil høre dine bekymringer også.”

Men i stedet velger menn ofte heller å ha en ytre mur av stillhet, og synker heller inn i seg selv. Og hvis partneren så en dag skulle ønske en virkelig samtale, så sier mannen ofte “Jeg vil ikke snakke om det.” Og det er kanskje ikke så rart, hvorfor skal mannen ta tid til å prate med en partner som fra før har oversett ham så mange ganger – og fra før bidratt kun med kritikk, negativitet og nedverdigelse, kanskje bare et vennlig ord en sjelden gang. Og aldri selv hatt tid til å lytte og prate med mannen. Denne dansen er en god oppskrift på skilsmisse.

Det er ofte slik at kvinner eller den andre partneren tar enormt stor plass i et forhold, spesielt når denne overøser mannen med alle de venninner/venne motsetninger og intriger kvinnen/den andre partneren tar del i sitt liv – isteden for å investere kvalitets tid med sin mann/partner.

Det er aldri for sent å snu, heter det. Men for enkelte kvinner/partner i et forhold, så er det nok det – de har allerede drevet mannen ut i en kulde, slik at mannen faktisk alt har avsluttet det meste når det kommer til det følelsesmessige. Mannen som i starten var åpen, ærlig og varm – har blitt stille, innesluttet og kald.

Men slik er det altså når kvinner/partneren undertrykker mannen i det som skal være et forhold, som egentlig skal bygge på gjensidig respekt og forståelse. Og det blir på den samme måten som kvinner sier at de blir undertrykt i arbeidslivet, eller ellers i samfunnsdebatten – men lite tenker de nok over at de selv ofte er like undertrykkende i et forhold, og ovenfor mannen.

Ingenting er viktigere enn å ha en klar og sterk stemme i forhold til en partner, spesielt når du føler deg sint, frustrert eller desperat. Og det er noe menn må lære seg, spesielt til det som skal være et gjensidig forhold til en partner/kvinne.  På samme måte som kvinner må lære seg det samme i forhold til arbeidssituasjon og samfunnsdebatt, og fokusere på det fremfor intriger mellom seg og sine venninner etc..


Og uavhengig av kjønn eller sammensetning i et forhold: Alt du trenger å si, kan sies med godhet. En hver fast grense du må sette, kan settes med godhet. Og når du prater med din partner, så må dine ører også kunne lytte.

Ikke glem alt det andre skrevet om helse og utfordringer her på min blogg: HELSE/SAMLIV

Fikk dette deg til å begynne å tenke litt mer etter på hvordan ditt forhold egentlig er?

 

Kroppsbildeproblemer (BDD) – ta en lang titt i speilet


Hvordan du konfrontere ditt eget speil bilde og redusere selvkritikk.

Hva ser du når du ser i speilet? De fleste ser et eller annet de ikke er like tilfreds med. 

Konstant eksponering for idealiserte bilder av “feilfrie” mennesker, gjør at enkelte fokuserer på sine egne bagatellmessige små fysiske “mangler”. Magasiner rettet mot kvinner, forherliger kroppsfokuset til idealiserte bilder av “feilfrie” mennesker. Og er ofte fylt med artikler om hvordan du får den sexy sommer kroppen, en større byste, mindre grevinneheng, en liten midje, sprett rumpe, etc.. 

I lys av disse idealiserte bilder er det ikke overraskende at vi ser et økende antall mennesker med ett kroppsbildeproblem.

Disse med kroppsbildeproblemer gjør alt fra å være litt irritert av en liten feil, til en besettelse over en hel kroppsdel, så til å gjelde hele kroppen. For de som lider av BDD (Kroppsdysmorfisk lidelse), kommer deres fysiske feil (ekte eller forestilt) til å kontrollere deres liv. 

En prosent av befolkningen (menn og kvinner) opplever kroppsbildeproblemer som er av en slik karakter at den klassifiseres som en psykisk helseforstyrrelse – en besettelse med en eller flere deler av kroppen.  Dette bestemte området kan være  knapt synlig for andre eller til og med ikke-eksisterende.

Folk med kroppsbildeproblemer har et psykisk utfordring som strekker seg utover misnøye når de ser seg selv i et speil. De har en konstant besettelse av deres eget utseende. Det er fem hovedtrekk ved kroppsbildeproblematik som skiller de fra dem med en enkel misnøye med noe av ens fysiske utseende.

* De med Kroppsdysmorfisk lidelse (BDD) har en vedvarende opptatthet med en viss del av kroppen (slik som eks. hår, hud, nese, bryst, mage, lår, rumpe, etc.). De kan ofte fokusere på en bestemt kroppsdel eller et lite område – i timer og dager. Den feilen de oppfatter som gigantisk, kan bare være en liten ufullkommenhet (mikroskopisk) eller helt usynlig, og blir som regel ubemerket av andre. Fokuset på denne “feilen” eller kroppsdelen forstyrrer deres daglige liv, fordi de klarer ikke å fokusere på noe annet –  de oppfatter seg selv som ufullkomene og missdannede.

* De med Kroppsdysmorfisk lidelse (BDD) opplever sosial angst og har tendens til å unngå sosiale situasjoner (de isolerer seg selv). De gjør det i frykt for at andre skal kunne se deres kroppslige feil, for så å avise og latterliggjøre dem.

* De med Kroppsdysmorfisk lidelse (BDD) utfører tvangs handlinger eller repeterende atferd, forsøker å kamuflere “feilen” med kosmetikk – eller oppsøker kirurgi for å utføre fysiske endringer. Men disse forsøkene kamuflasje eller kosmetisk kirurgi, er i beste fall bare en midlertidig løsning – etter kort tid vil vedkommende finne nye “feil” som må utbedres, ofte også på tidligere kosmetisk opererte områder.

De med Kroppsdysmorfisk lidelse har altså en rekke visuelle behandlingsproblemer. Spesielt fordi de vanligvis fokuserer på et spesifikt område av deres eget utseende og kropp, kan deres oppmerksomhet bli veldig fastbestemt og lite – de har problemer med å se hele bildet av seg selv. De har også problemer med å gjenkjenne sine egne følelser når de ser seg selv i speilet – de er hyper fokuserte på det “feil” området som opptar de. Og selv om det “problem” området skulle bli løst, vil de like fort finne et nytt “feil” og “problem” område.

En behandlings metode for de med Kroppsdysmorfisk lidelse, er den så kalte “Speil eksponerings terapien” – dette innebærer at pasienten skal observere seg selv i full lengde og bredde gjentatte ganger, og i lengre perioder i et speil. Og da ved hjelp av speil, få en bevissthet om kropp og utseende – at det de selv ser som store fysiske problemer, faktisk ikke er det. Dette gjøres da med støtte og oppfølging av en terapaut.

“Speil eksponerings terapien” – har også blitt brukt til å behandle de som lider av spiseforstyrrelser. Disse pasienter kan da se seg selv som veldig fete når de faktisk er ganske tynne – men også ovenfor de med ekstrem fedme, men ser seg selv som tynne. Terapeuter eller nær familie kan ikke overbevise dem om at de ikke er fete eller tynne – men de kan ofte innse dette selv, ved hjelp av et speil og en støttende terapeut og familie.

Hoved formålet med “Speil eksponerings terapien” er å endre vedkommendes egen oppfatning om kropp og utseende, og på den måten overvinne de negative følelser og kritiske tanker. I begynnelsen forendres lite, men med lange og gjentatte “Speil eksponeringer”, endres de negative reaksjonene – det vil si ved gjentatt eksponering av deres oppfatning (negative reaksjon) og det å se “problem området”, vil deres kritiske og selv fordømmende holdning/tankegang raderes/blekne bort. “Speil eksponerings terapien” – har blitt brukt i behandlingen av kroppsdysmorfisk lidels (BDD), med svært gode resultater. Ved å se direkte på seg selv i et speil, og beskrive hva de ser sammen med en terapeut – speilet brukes da som et verktøy, for å utfordre det forvrengte synet de har på seg selv.


Så, selv om det kan virke lite logiskt, så tyder det altså mye på at en av de beste måtene å håndtere selvkritiske kroppsbildeproblemer – er å ta en lang titt i speilet.

Dette er i alle fall mine tanker og kunnskap omkring dette med kroppsbildeproblemer.

Ikke glem alt det andre skrevet om helse og utfordringer her på min blogg: HELSE/SAMLIV

Hvilke tanker gjør du deg om dette med Kroppsdysmorfisk lidelse (BDD)?

Barnet & Seksualitet

Lær barnet ditt om undertøy regelen. Noen gode råd for å snakke med barnet om seksualitet – viktigheten av å opplyse barn om grenser, kroppsbilder og seksualitet.  

Når man som foreldre kommer til det punktet hvor barnet kommer og spør: 
*Hvor kommer babyer fra? 
*Hvorfor har gutter en penis og jeg har det ikke? 
*Synes du jeg er feit? 
*Hvorfor er puppene til de andre større enn mine? 

Har du hørt slike spørsmål før, er det noe som du har hørt andre foreldre snakke om – mange vil nok gjenkjenne dette. Fordi å ha barn betyr å få spørsmål, uavlatelig – også spørsmål som du ikke alltid er villig til å svare på. 

Å være i stand til å snakke med barna om deres spørsmål om seksualitet, vil imidlertid føre til et bedre forhold og forståelse av barnas egne kropper for resten av livet.

Det er bevist at seksuell bevissthet er avgjørende for barnets/ungdommens generelle velvære, og kan øke evnene til å ta positive beslutninger i forhold til egen kropp. Disse beslutningene kan hjelpe dem til å føle seg positivitet til deres egen kropp. Hjelper dem til å ha et bedre kroppslig selv bilde, både som jente og gutt. Hjelper de til å sette pris på og akseptere individuelle forskjeller. De utvikler lettere en forståelse for passende og upassende oppførsel, samt fysiske og følelsesmessige endringer som skjer i med deres kropp.

Vi bør være veldig direkte, ærlige og alltid snakke åpent fra våre hjerter når vi samhandler med hverandre. Dette bør vi også være i måten vi snakker med våre barn om seksualitet, forskjellene mellom gutter og jenter – hvordan babyer er laget og personlige grenser. Dette gjøres best når vi som voksne gjør det rolig og ekte, og viser at det er det mest naturlige i livet. Ved å gjøre det, vil våre barn videreføre samme tankegang og tør nærme seg disse kompliserte emner som en del av deres naturlige utvikling.

I dag er seksualitet en del av undervisningen i skolen allerede i ung alder. Fordi det å lære om seksualitet også omfatter alle de tingene som gjør oss til det vi er som mennesker. I undervisningen på skolen er dette tema og omtale justert i henhold til deres alder. For i den alderen ser de ikke disse emnene like pinlig og merkelig ut. Når de så kommer hjem fra skolen, så har de ofte enda flere spørsmål – deres nysjerighet og undersøkelses lyst har blitt inspirert/tent (trangen til å utforske).

Det er da spørsmålene kommer, og da reagerer vi som foreldre på flere måter. Noen foreldre snakker åpent om denne delen av livet naturlig og udramatisk. Men det er også mange foreldre som ende opp med å avfeie spørsmålene eller svare unnvikende. Hvordan vi som foreldre takler dette – kan være avgjørende for hvordan barnets senere takler seksualitet og den kroppslig utviklingen, spesielt i puberteten.

Mange foreldre kvier seg til at barna kanskje kommer med slike spørsmål, og når ubehagelige spørsmål kommer, kan det være at de velger å unngå spørsmålene helt. Selv om noen foreldre ofte er flinke, åpne og ærlige – vet jeg også om barn som ikke har hatt noen samtaler med foreldrene deres om kroppslige endringer som menstruasjon, prevensjon og beskyttelse mot seksuelt overførbare infeksjoner etc.. Å snakke åpent om seksualitet for våre barn, fører som regel til at de lærer om skjønnheten i sine egne kropper, og å elske hver eneste del av seg selv – samt får et bedre forhold og selvbilde til egen kropp.

Hvordan vi som foreldre føler om vår egne kropp og seksualitet, påvirker hvordan våre barn skal håndtere disse utfordringene senere i livet. Hvis vi ønsker at de skal ha et positivt kroppsbilde og føle seg komfortabel med deres egen seksualitet – må vi som foreldre se innover på oss selv hvordan vi føler det, og videre bringe det positive til barna våre.

Jeg vil imidlertid understreke at det å snakke ærlig om disse områdene, ikke betyr at du må gå inn i hver detalj i en forklaring. Det betyr bare at når spørsmålene kommer fra barna/ungdommene dine, bør du ikke unnvike det.

Alle alderstrinn har grenser. Noe som betyr at når en tre år gammel spør deg hvordan babyer blir laget, kan du svare på at det er når to mennesker er glad i hverandre. Når et syv år gammelt barn spør, kan du gå inn i flere detaljer å si: Det er noe som skjer når en mann og en kvinne er nakne sammen og er glade i hverandre. Men når en 12 åring spør, er det viktig å ikke holde tilbake detaljer fra dem. I denne alderen trenge de oss til å lære dem om deres anatomi og forklare hvordan kroppene deres endrer seg. Hvis vi ikke gjør det, vil de finne informasjon andre steder – steder vi ikke har kontroll over, og som ikke nødvendigvis forteller om skjønnheten og kjærligheten, noe vi håper barna våre vil få oppleve senere i livet.

Denne tilnærmingen har fungert for foreldre gjennom mange tiår allerede, så den er godt utprøvd allerede.

Men før du prater med barnet ditt om barnets seksualitet, kroppsbilde og grenser, bør man først tenke igjennom hvordan man selv også føler det – evt. fordele “oppgavene” mellom dere som foreldre.

Hva føler du om din egen kropp? Føles det naturlig å snakke om grenser, kjærlighet og seksualitet? Føles det pinlig, skummelt eller er du komfortabel med å prate om det.

Du kan skrive ned negative og positive perspektiver og dele det med ektefellen. For eksempel; “Jeg føler det er pinlig å snakke om kjønnsorganer”, Del dette med partneren din og bli enige om hvordan dere kan snakke om dette i fremtiden, og bli enige om hvem og om hva den enkelte er komfortabel å prate med barnet/ungdommen om. Husk at hvis du finner det vanskelig å snakke om denne delen av å være menneskelig, vil barnet ditt føle det på samme måte.

Noe har toppet barnets interesse (som oftest fra skole hverdagen, eller omgang med venner) og får dem til å stille deg spørsmål. Følg alltid opp på det og vær glad for at de føler deg trygge nok til å spørre deg. Møt alltid barnets nysgjerrighet med oppmerksomhet og ærlighet, og svar på deres spørsmål – alternativt (dersom du og partneren din har avtalt at den andre skal svare på den typen spørsmål) så si til barnet at det spørsmålet er mor/far best til å spørre om (men ikke si eller vis direkte at det er et spørsmål som da evt. gjør deg ukomfortabel). Vi voksne har ofte en tendens til å overanalysere og svare på langt mer enn det som er nødvendig, husk å begrense svaret, men svar så ærlig og direkte som mulig – husk også alders tilpasningen.

Gjør det til en naturlig tingen fra begynnelsen. Les historier for barna dine fra de er små om forskjellene på jenter og gutter, deres utvikling og så videre. Dette er en fantastisk måte å komme rundt disse emnene uten direkte å møte dem. Som en grunnleggende regel, bør du bare snakke om eller forklare noe når barnet ditt viser interesse for det og spør om. Dette innebærer å møte barnet ditt på hans eller hennes nivå. 

Ikke sett kallenavn på tingen – det er bedre å snakke om kjønnsorganene ved å bruke ord som vanligvis brukes, penis, skjede, rumpe, bryster, etc. Å gjøre dette vil unngå å føre barna våre inn i et slags eventyr liv. Det er bedre å reflektere over livet som det er.

Beskytt barnas personvern og lær dem å respektere sine egne grenser og de andre. Vi er alle forskjellige og har forskjellige holdninger til kroppene våre og seksualitet. Lær barnet ditt om undertøy regelen. Alle deler av kroppen, som er dekket av undertøy, ingen må røre. Husk at opplysning av våre barn om seksualitet, er et ansvar som er gitt til oss som foreldre. 

Hver gang min datter spurt meg spørsmål om sin seksualitet da hun var yngre, ble jeg glad. Jeg følte meg så takknemlig over at hun hadde en slik tillit til meg, og at hun ikke gikk rundt uten å få svarene – eller fant de på andre steder, som ikke alltid er av det gode.

Personlig så husker jeg godt de samtaler jeg hadde med min datter, når hun kom å spurte – det var både om tissen, pupper, erogene soner, menstruasjon – senere om sikker sex (beskyttelse), jeg var til og med med henne til legen den første gangen hun skulle få utskrevet p-pillen. 

Hvis du finner det rart eller merkelig at en mann skriver om slike tema eller tingen, så er det egentlig ikke det. Menn og kvinner bør kanskje uavhengig av kjønn bli flinkere til å lære å prate om seksualitet – og når man får barn, så har man en gylden mulighet til nettopp det – og kanskje også få litt bedre kunnskap selv, om det motsatte kjønn. Kvinner/menn har som regel god kunnskap om sitt eget kjønn, men hva med det motsatte kjønn – er din kunnskap like stor der.

Ikke glem å lese det andre som er skrevet i denne kategorien: Familie / Barn

Hvilke tanker gjør du deg om dette, er det litt pinlig og ukomfortabelt?

 

Villedende Kjærlighet (det er alltid mer moro med sex)


Å uttrykke mer kjærlighet enn man virkelig føler – Men mye tyder på at falsk kjærlighet kan holde kjærlighets relasjoner sterke.

Hvorfor sier vi til våre partnere: “Jeg elsker deg

Det enkle svaret er at vi liker å føle oss elsket, og hvis vi elsker en annen person – vet vi at uttrykk for kjærlighet vil gjøre dem – og oss selv – til å føle velvære.

Det kyniske svaret er (det er alltid mer moro) at kan man overbevise partneren at vi elsker dem, får vi nytte av det på en eller annen måte. For eks. mer sex eller andre monetære fordeler.

Men “villedende kjærlighets meldinger”, blir oftere brukt av partnere i etablerte relasjoner, enn blant litt løsere relasjoner. Og vi sender disse “villedende kjærlighets meldinger” ikke fordi vi ikke liker våre partnere (man er glad i partneren), men fordi vi er klar over fordelene med overdreven bruk av kjærlighets erklæringer. Disse fordelene kan omfatte å redde ansikt, unngå konflikt eller ren følelsesadministrasjon “vi vil begge føle oss bedre hvis jeg viser litt kjærlighet nå”.

Selvfølgelig uttrykker vi kjærlighet når vi virkelig mener det også. Men villedende hengivenhet kan være en ekstra måte å holde våre relasjoner sterke ved å gi vår partner noe de ønsker (som en ekstra bonus).

De som synes de har en spesielt attraktiv partner ville være mer tilbøyelige for å overdrive “villedende kjærlighets meldinger”. Da de er motiverte for å beholde en attraktiv partner, som ville være vanskelige å erstatte. En måte å holde på en attraktiv partner er å hviske søte/kjærlighetsfylte ord i øret på partneren, selv om de søte/kjærlighetsfylte ord ikke er annet enn tomme betydningsløse små fraser.

Men utrolig nok, så er egentlig begge partnerne klar over dette. Men likevel har partnere som overdriver “villedende kjærlighets meldinger” til hverandre en tendens til å være mer fornøyd med deres kjærlighets relasjon. Men det er faktisk slik at det også kan være den motsatte vei for andre, større avstand – mindre ovendreven bruk av “villedende kjærlighets meldinger”, skaper en sterkere attraksjon/tiltrekning mellom partnerne.

Personer med det de oppfatter som uerstattelige partnere kan bli mer tilbakeholdende med “villedende kjærlighets meldinger”, da de også anser det som en mulighet for å sette forholdet i fare – da “villedende kjærlighets meldinger” kan oppfattes som bedrageri av den andre parten. Alternativet blir da heller å være en varm partner som inspirere til mer ekte kjærlighet – noe som betyr at “villedende kjærlighets meldinger” er mindre nødvendige.

Et villedende kyss, uten noe kynisk motiv er et ekte kjærlighets kyss – tross alt.

Ikke glem alt det andre skrevet om sex og samliv i kategorien her på min blogg: HELSE/SAMLIV

Sender du ut mange “villedende kjærlighets meldinger”?

 

Vil DU bidra til barne slaveriet ?


Norske kvinner og jenter er avhengige av barneslaveriet – det er i alle fall en grusom sannhet, mange av de ikke liker å tenke på. Dette gjelder da gutter og menn også, de liker ikke å høre det.

Enkelte bloggere tjener gode penger på reklame eller omtaler direkte, som så deres blogg følgere etc. leser – og så kjøper produktet eller tilsvarende. Er det noe du som leser faktisk ønsker å bidra til – er det ikke på tide å sette litt høyere krav, eller er det greit at klær, sminke, velvære produkter eller elektroniske duppe ditter – som du bruker, er resultater av barneslaveri. Og vil du faktisk støtte reklame for slike produkter, ved å lese aktivt om disse i sosiale media og andre media kanaler – som tjener penger på å reklamere for nettopp slike produkter.

L`Oréals – Estée Laude – “skjønnhet og velvære” produkter er eksempler på noen av de som har blitt avslørt, men også flere andre – spesielt klesprodusenter. Tommy Hilfiger har blitt betegnet som er de verste på barnearbeid/barneslaveri (enda de for noen år siden lovet bot og bedring) – tenk da på de som selger klær fra denne mote produsenten.  (Prada og Cubus har også blitt nevnt – i forhold til barnearbeide/barneslaveri, men ikke verifisert enda) 

I India produserer det meste av glimmer brukt i kosmetikk/velvære industrien og 75% kommer fra ulovlig gruvedrift – som har barneslaveri.

I Afrika utvinnes mineraler i gruver, som benytter barneslaver – mineraler som brukes i disse elektroniske tingene enkelte menn er så opptatt av og omtaler så ofte.

Klær, sminke, velvære produkter eller elektroniske duppe ditter, alt er en del av “mote” og “status” hysteriet. På tide å bli litt mer selektiv til hvem som får din oppmerksomhet – de som aktivt reklamerer for produkter, tjener tross alt penger på det. (i verste fall barne blods penger)

RØD LISTE MERKER (noen av de)

(klikk på bilde for større versjon)

Du bidrar til slaveriet, som staten Norge fordømmer, men mange vet ikke om det – sier de, men det er bare en dårlig unnskyldning. Barneslaveri inngår i produksjon av mat, klær, kosmetikk bare for å nevne noen områder. Til og med i resirkuleringen av elektroniske artikler, har det blitt avdekket barneslaveri.

Norske importører og forhandlere prøver å bidra positivt, med å være på vakt.  Men det finnes så mange internasjonale aktører, som ikke er slik på vakt. Og så er det de internett baserte forhandlerne – hvem har egentlig kontroll med hvor og hvem som har produsert varene de selger, mye av det er produsert nettopp i land hvor utnyttelsen av barn er daglig.

Slaveri ble ikke avskaffet på slutten av 1800-tallet, slik mange tror – som en del av den Amerikanske borgerkrigen. I 1948 kom FNs Menneskerettighetserklæring, og i Artikkel 4 i Menneskerettighetserklæringen erklære det at slaveri strider mot menneskerettighetene. Så sent som i 1981 ble slaveri avskaffet i Mauritania. Men slaveri fortsetter i dag og skader folk i alle land i verden. I dag blir det omtalt som det moderne slaveriet.

Men hva er det moderne slaveriet egentlig. Kvinner tvunget til prostitusjon. Folk tvunget til å jobbe i landbruket, husarbeid og fabrikker. Barn i produksjon fabrikker av ulik sort, som produserer varer solgt globalt. Hele familier tvunget til å jobbe for ingenting for å betale generasjons gjeld. Jenter tvunget til å gifte seg med eldre menn, osv..

Det er anslått at i dag finnes ca. 40 millioner mennesker i moderne slaveri rundt om i verden. Hvor av det er gjort beregninger på at av disse er ca. 11 millioner barn.

Det norske folks bidrag til opprettholdelsen av slaveriet, er enorm – selv om det arbeides for å unngå slaveri. I Norge importeres det mange varer til forbrukerne, og de skal være så billig som mulig – det liker forbrukeren – men derigjennom bidrar forbrukeren til bl.a. barneslaveri. Man må ikke forveksle barnearbeid og barneslaveri – barnearbeide er lovlig, når barnet oppnår en vis alder – og arbeidet er begrenset (nærmest som en fritids aktivitet å regne), og skjer i kontrollerte legitime former.

Vi importerer mange klær fra land som India, Kina og Vietnam. Men dessverre går ofte alt for lite av pengene dine tilbake til dem som trenger dem mest, og barnearbeid er svært utbredt i for eksempel India, men også Afrika. Tre av fire barneslaver er jenter og de aller fleste er å finne sør for Sahara, land som Ghana, Elfenbenskysten, Mali og Burkina Faso. Mineralsminke inneholder mineralet mica og hurra, ofte blir hakket frem i gruver i India av barnearbeidere, barn jobber i produksjon av klær og sko. i Afrika er barna kakao-slaver, bearbeidelse av Kakaobønnen – til bruk i sjokolade. Andre barn er husslaver – hushjelper og tjenere.  – Forholdene for barna som er “moderne slaver” er forferdelige, sult, sykdom, ingen skolegang og i alle fall ingen ordentlig barndom.

I 2015 ble det avdekket ulovlig barnearbeid i de fabrikkene som ble undersøkt. En av fabrikkene produserer klær for svenske H&M (men også andre store mote merker), klær som også selges i Norge. I 2016 ble det avdekket at barn kuttes, brennes og sultes – det var hverdagen til titusenvis av barneslaver i Myanmar. I 2017 ble det funnet ekstreme og dødlige lunge og andre farlige helse problemer blant barneslaver i India – de hakket frem mineraler i gruver, brukt i kosmetikk industrien (og det til flere store aktører innen sminke, skjønnhet og velvære).

Slaveri har vært og er et skammelig aspekt av det menneskelige samfunn, men inntil det som må gjøres blir gjort – av politiske og økonomiske aktører over hele verden, så vil slaveriet fortsette. Så lenge det er penger å tjene på slaveri, så vil slaveriet fortsette.

Men hva er det som tilsier at noen faktisk er i et slaveri. Noen enkle punkter som er beskrivende, for om noen er i en form for slaveri:

* Tvunget til å jobbe – gjennom tvang, som følge av psykisk eller en fysisk trussel.
* Eid eller kontrollert av en “arbeidsgiver”, gjennom fysisk eller psykiske overgrep eller trusselen om misbruk.
* Dehumanisert, behandlet som en vare – kjøpt og solgt som “eiendom”.
* Fysisk begrenset eller har begrensninger i bevegelsesfrihet.

Det er mange former for moderne slaveri, noen er nevnt i forhold til barneslaveri. Utnyttelse formålene kan variere fra tvungen prostitusjon og tvangsarbeid til tvangsekteskap og tvangs-organfjerning.

Noen av de mest vanlige former for moderne slaveri i dag:

* Tvangsarbeid – ethvert arbeid eller tjeneste som folk blir tvunget til å gjøre, mot deres vilje under trussler om en form for straff.
* Gjeldsslaveri eller bundet arbeidskraft – den mest utbredte form for slaveri. Når folk låner penger de ikke kan betale tilbake og er pålagt å jobbe for å betale av gjelden. Hvor på låntakeren mister kontrollen over vilkårene for både gjeld og ansettelse.
* Menneskehandel – involverer transport, rekruttering men også innkvartering av mennesker med henblikk på utnyttelse. Bruk av vold, trusler eller tvang er en del av de midler menneskehandlere benytter.
* Nedadstigende linje slaveri – hvor mennesker blir født inn i slaveri, fordi deres forfedre ble fanget og slaveri.
* Barneslaveri – som ikke må forveksles med barnearbeid. Selv om barnearbeid kan være skadelig for barn, og kan hindre utdanning og utvikling – er det likevel lovlig i store deler av verden, men bør og egentlig skal skje i kontrollerte legitime/lovlige former. Men som ofte bryter mye barnearbeide med legitimiteten/lovligheten selv der barnearbeide anses lovlig så lenge det begrenses (nærmest som en fritids aktivitet å regne).  Barneslaveri utnytter barn for at andre skal oppnå en gevinst (som regel økonomisk gevinst). Men barneslaveri omhandler også barnesoldater, barnehandel (menneskehandel med barn, ofte for seksuell utnyttelse – men også ulovlige adopsjoner etc.) og barnebruder.
* Tvunget ekteskap – når noen blir bort gift mot deres vilje og ikke kan forlate ekteskapet. De fleste barn ekteskap kan betraktes som slaveri. Men også der eldre jenter/gutter blir giftet bort, som en del av en gjelds oppgjørelse – om gjelden er monetær eller noe annet, gjør ingen forskjell.

Mange tror at slaveri skjer bare i utlandet, og i utviklingsland. Faktisk er ingen land fri for moderne slaveri. Moderne slaveri kan ramme mennesker i alle aldre, kjønn eller rase. Imidlertid er enkelte grupper av mennesker mye mer utsatt for slaveri enn andre. Spesielt mennesker som lever i fattigdom og har begrensede muligheter reelt arbeide, disse er mer sårbare og blir lett å utnytte. Mennesker som diskrimineres på grunnlag av rase, kaste eller kjønn er også mer utsatte for å bli slaver. Slaveri er også mer sannsynlig vil forekomme der lovstatsprinsippet er svakt og korrupsjonen er høy. Men selv i såkalte I-land (Industriland, en generell betegnelse på land i den rike, industrialiserte del av verden) finnes det moderne slaveri.

Er det ikke på tide å våkne opp, bli litt mer bevist, stille krav til produsenter men også til de som reklamerer for produkter som inneholder elementer som kan og er resultat av slaveri. Eller vil du forbli i søvnen av og rundt mote hysteri. Selv enkelte matvare komponenter er et resultat av barneslaveri.

Personlig så forsøker jeg i alle fall  – man kan ikke dytte alt ansvaret over på alle andre. Å gjøre enkelte undersøkelser i forhold til det man handler – burde egentlig være en selvfølge. Pris og merke sier ikke alltid den virkelige sannhet.

Dette blogg innlegget er nok ikke etter alles smak – og jeg personlig blir så oppgitt og sint – når jeg ser hvordan enkelte utnytter barn, men også hvordan andre igjen tjener penger nettopp på det å reklamere for produkter som inneholder elementer som kommer i fra barne slaveri. Beklager men det er slik jeg bare er, om du ikke liker det – så gir jeg fullstendig F…… i det. 

Jeg reklamerer ikke aktivt på bloggen min, og skulle jeg gjort det, ville jeg være ekstremt nøysom i utvelgelsen av produkter. Men nå velger jeg også å ha reklame sperre installert i nett leseren min også da.

Men de som velger å reklamere eller omtale direkte slike produkter på deres blogg, eller i andre media – det for bli deres problem. Men for meg så sier det mye om de etiske og moralske verdier de besitter.

Men det sier også litt om de som følger og leser, disse bloggerne – og evt. også kjøper disse produktene.  

Jeg gir full F…. i om jeg mister lesere, som følge av dette blogg innlegget – jeg har gjort det som står øverst på blogg heading bildet:

JUST SAYING IT LIKE IT IS

Ikke glem å lese det andre som er skrevet i denne kategorien: Kritikk / Samfunn

Og hvilke tanker gjør du deg om dette massive problemet, som slaveri er i dagens verden ?