Mobbing på arbeidsplassen

Årsaker og effekter av mobbing på arbeidsplassen. Mobbing er en form for aggresjon. Mobbere truer barnet ditt i skolen (skole mobbing), truer/plager barn/ungdom online (Nett mobbing), eller skremmer deg på arbeidet (mobbing på arbeidsplassen).

Men hva er mobbing på arbeidsplassen egentlig
Spørsmålet komplisert av det faktum at den aggressive oppførelsen kan være (og har blitt) merket annerledes ved bruk av begreper som trakassering, følelsesmessig misbruk, utryddelse, voldelig overvåking m.m.

For å definere arbeids-mobbing: mobbing på arbeidsplassen refererer til en eller flere situasjoner hvor en ansatt gjentatte ganger og over en lengre tid er utsatt for trakasserende oppførsel fra en eller flere kolleger, hvor arbeidstakeren ikke klarer å forsvare seg mot denne psykiske/fysiske mishandling.

Om mobbing skjer i en bestemt situasjon, avhenger av en rekke faktorer (noen arbeidsrelaterte, noe mer generelle) som kjønn, klima, økonomi og egenskapene til den aktuelle arbeidssituasjonen. Tidligere har det vist seg at mobbing er spesielt vanlig i større industrielle selskaper. Det er også mer utbredt blant ufaglærte arbeidstakere enn blant høyere utdannede – Men når de med høyere utdanning begår slik aggresjon er det ofte nedad, og dermed mye mer alvorlig. Noe som da naturligvis sier at de med høyere utdanning ofte har en mye større personlig utfordring, med at utdanning egentlig burde gitt de bedre innsikt og forståelse – ikke minst i forhold til moral og etikk.


Hvorfor oppstår mobbing på arbeidsplassen
Noen hevder at noen av de viktigste forklaringene for Ardeids-mobbing er knyttet til arbeidsmiljøet. Slik som til arbeidsrelaterte faktorer som stress, arbeidssikkerhet, arbeidsbelastning, rollekonflikt / tvetydighet, erkjennelse og oppfatnings krav (kognitiv krav) til jobben. Noen hevder imidlertid at det ikke finnes en sammenheng mellom mobbing og slike rollerelaterte faktorer og at arbeids-mobbing kun skyldes personlighetsfaktorer.

En kombinasjon av disse to ulike påstander er nok den mest korrekte, og dermed at mobbing på arbeidsplassen er et resultat av samspillet mellom personlighet og arbeidsrelaterte faktorer (arbeidsmiljøet).


Hva kan mobbing på arbeidsplassen føre til og blir knyttet til
Mobbing er knyttet til mange fysiske og psykologiske symptomer, hodepine, kronisk nakkesmerte, fibromyalgi, type 2 diabetes, søvnproblemer, angst, depresjon, posttraumatiske stresssymptomer, selvmordstanker m.m.

Mobbing er også forbundet med negative arbeidsrelaterte forhold slik som større risiko for arbeidsledighet, føler seg utilfreds med jobben sin, opplever jobb usikkerhet, og blir mottakere av uførepensjon m.m.

Selv om mobbing synes å resultere i psykiske problemer, så er det også slik at individer som fra før viser negative følelser (har psykiske utfordringer) har større risiko for å bli mobbet. Det er som om disse individene er som en magnet for negativ oppmerksomhet fra mobberne, noe som da tilsier at mobberne har en stor personlig utfordring til sitt eget liv og seg selv. For det er faktisk mobberne som da bærer ansvaret for de konsekvenser deres agressive adferd rammer en annen.


Spørsmålet er hvorfor mobbing på arbeidsplassen skjer
Ifølge en logisk tenkning er folk med lavere trivsel på arbeidsplassen mer tilbøyelige til å tolke aggressiv atferd som en indikasjon på mobbing, fordi de har mindre toleranse for slik oppførsel. En annen logikk er at de med psykiske problemer bryter normer for oppførsel og andres forventninger, og dermed oppmuntrer aggresjon i andre. Begge er logiske og sanne, enn om noe selvmotsigende. 

Den første henstiler til at de med en psykisk utfordring, det være i forhold til arbeidsmiljø (trivsel) eller i det private – egentlig ikke burde være i arbeid før de har fått en avklaring på den psykiske utfordringen de har, noe som da ikke støtter oppunder inkludering av medmennesker med utfordringer i arbeidslivet.

Den andre henstiller til at det er de som har en psykisk utfordring som selv er grunnlaget for den mobbingen de opplever å bli utsatt for, og således selv er skyld i mobbingen. Dette uten å ta inn det faktum at det faktisk er den som mobber som må ta ansvar for ens egen handling og være måte – mobberens klare brudd på forståelsen av andre individer og de moralske og etiske perspektiver som gjelder i samhandling mellom mennesker. Det er faktisk slik at mobberen ofte har en større og vanskeligere utfordring i forhold til seg selv og sitt liv, enn den som blir mobbet som følge av enkelt utfordringer psykisk eller av annen privat art i sitt liv.


Anti-mobbe tiltak og muligheter
Finnes det noen tiltak i mot mobbing på arbeidsplassen som vil eliminere problemet, svaret er nok beklageligvis nei – i følge de studier som er gjort gjennom de siste årene har tiltak satt inn mot mobbing på arbeidsplasser vært av liten eller ingen direkte klar effekt. Det vil med andre ord nok finnes mobbing på arbeidsplassen sålenge det finnes individer med dårlig forståelse for de moralske og etiske samhandlings forutsetningene i forhold til andre medmennesker.

Finnes det noen muligheter til forbedring, og der igjennom minskning av mobbing generelt i samfunnet og da også på arbeidsplassen. Svaret er da et soleklart ja, men det vil være tidskrevende og krevende. For det handler om bevissthet om mobbing generelt, men også endring av holdninger og oppfatninger – altså økt kunnskap om god moralsk og etisk forståelse i samhandling med og mellom medmennesker.

Noen tiltak for bevistgjøring og forebygning mot mobbing er allerede gjort, og det i forhold til skole og opplæring – men trolig vil det fremdeles være som en dråpe i havet, da fokus på dette virker som er dalende i forhold til hvor på utdannings nivået man befinner seg. Det virker som om fokus avtar i forhold til hvor lenger ut i utdanningsløpet av det enkelte individet er – med høyt fokus i tidlige år (barne og ungdomsskole), og lavere fokus på høyere nivå (videregående, høyskole og universitet). Og dermed vil problemet bestå i lang tid, i forhold til om fokus på mobbe utfordringen var lik over hele utdannings løpet for det enkelte individet.


Min formening (noen vil nok være svært uenig i dette, og det skal de få lov til å være – så lenge de gir uttrykk for det på en redelig måte)

 

Uansett årsak vill konsekvensene av mobbing være alvorlig, inkludert fysiske og psykologiske symptomer – og føre til negative utfall for den som utsettes for mobbing (for eksempel fravær). De anti-mobbingstiltakene som per i dag er gjort, ser ikke ut til å hindre mobbing – selv om de kan ha positiv effekt i enkelte tilfeller. 

Det må bli økt bevisstheten om problemet, og det gjennom hele skolegangen/opplæringen av enkelt individet – med vekt på de moralske og etiske grunn prinsipper for samhandling mellom medmennesker i dagliglivet. Og da med spesielt fokus på de som utviser en slik negativ oppførsel (aggresjon), da det er disse individene som utviser en slik aggresjon som har den største utfordringen i forhold til sin forståelse av de moralske og etiske grunn prinsipper for samhandling mellom medmennesker – slik at disse kan få en avklaring på sin utfordring, det være seg moralsk, etisk eller psykologisk. Men det fratar ikke eller forklarer ikke de som i dag med høyere utdanning som bedriver mobbing, da selv med dagens høyere utdanning burde ha gitt de en god innsikt i de moralske og etiske grunnprinsipper for samhandling mellom medmennesker – noe som da peker mer på de med høyere utdanning sin personlighet og personlige utfordringer i eget liv.

Jeg har ingen fasit, men er av den oppfatning at med å ha et fokus på problemet gjennom hele skolegangen/opplæringen det enkelte individ gjennomfører vil det kunne minske mobbe utfordringen i samfunnet generelt og på arbeidsplassen betraktelig.

 

6 kommentarer
  1. Tusen takk:)) kort aplaus og jubel for dette innlegget<3 Et innlegg så godt forklart og beskrevet og så meget godt å forstå. Jeg har lært mye om mobbing under studier, jeg har jobbet mye med mobbing i barnehage og skole. Jeg har også jobbet med mobbing på arbeidsplassen. Når mobbing skjer i en pedagogisk institusjon blant personale så er der meg så forunderlig at de samme menneskene er rollemodeller for våres barn. Jeg opplevde å stå alene ved å si fra til min sjef om dette tilfellet, gikk ikke så bra. Jeg orket ikke å kjempe siden min egen barndom ble «slengt» tilbake på meg og «flashbackene» stod i kø med min historie.
   Når det gjelder begrepet mobbing erfarte jeg i arbeidet med barn at de begynte å bruke begrepet mere blant seg. Mobbing jobbes med konstant der jeg har jobbet. Eksempler på det barna sa: «ikke mobb meg» «du er en mobber du nå» Kort fortalt: Dette opplevde jeg negativt og følgende ble negativt fokus på dette, som økte til mer mobbing.
   Jeg begynte å bruke begrepet -inkludering- og erfarte at barna ikke mestrer å bruke dette begrepet på samme måte. Kort fortalt: Å vinkle dette positivt til å inkludere hverandre fikk en helt annen effekt. Mobbing er et negativt ladet ord tenker jeg, men det er kanskje fordi jeg har opplevd dette over år.
   Nå skrev du om mobbing på arbeidsplassen, veldig viktig, for hvor har det blitt av rausheten og respekten for hverandre? Jeg, mine kolleger og «vi voksne» må gå foran med et godt eksempel for neste generasjon hele tiden, det er en 24/7 jobb. At de med høyest utdanning øverst i hierarkiet på en arbeidsplass «sår» nedover i systemet med mobbing, ja, det skremmer meg....
   Tiltak og din formening er jeg enig i, og kan ikke skjønne hvorfor noen skal reagere på det. Jeg har heller ingen fasit. Der jeg bor jobbes det med foreldrearbeid og hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre. Vell og bra det. Så mye fokus det har vært på mobbing, ihvertfall siden Bondevik regjeringen, så opplever jeg så lite kunnskap ennå om dette. Spesielt hva mobbing over tid kan føre til...
   Det var disse dråpene i havet da som jeg håper vokser og gror til at vi ikke lenger trenger tiltak mot mobbing.
   Håper innlegget ditt blir lest av mange og at du deler dette gjentatte ganger med passe mellomrom.
   Hadde veldig ønsket å «klone» deg, en «deg» skulle ha vært i hver en krok over alt, det hadde vært beste tiltak<3
   Du er helt rå:))
   Ønsker deg en herlig og fredfull tirsdag:))

  2. Orkidedatter: Takk for flott kommentar 🙂 Mobbing er noe man bør gjøre det som er mulig for å bli kvitt.

   Så du ønsker å klone meg 🙂 takk, det hadde vært hyggelig å kunne holdt seg selv med selskap også. men jeg vet ikke om det hadde vært så fint i lengden – enkelte synes nå at jeg verken er hyggelig eller grei også, kan komme av at jeg stort sett sier meningen min rett fra både levra og hjertet. Og da kan det være at man sårer noen også, selv om det egentlig er godt ment.

   Nå skal jeg snart reise hjem, slik at jeg er hjemme når pipe-freserne kommer – og at jeg da også får sovet litt før de kommer.
   Håper du får en flott kveld 🙂

   PS: du må gjerne dele det jeg skriver i andre media etc. hvis du føler for det 🙂

  3. Åh, jeg setter nå pris på både ærlighet og «rett fra levra», mye enklere å forholde seg til de menneskene. Jeg er nok litt «mye» selv av og til og ja, «tråkke noen på tærne» har jeg vell også… men ikke med mening, heller ei å såre noen.
   Nå skal jeg slutte å skravle.. ha en finfin kveld:)
   og ja, det å dele kan hende jeg gjør…Tusen takk<3 dine innlegg må frem<3 men kan hende jeg spør først allikevel<3

  4. Orkidedatter: Endelig hjemme 🙂 ble et lite “pit-stopp” på veien da.
   Håper de blir fort klare med pipa i morgen, da jeg har mye å glede meg til på kvelden – forhåpentligvis så rekker jeg det 🙂 Hadde vært moro å kunne tatt noen bilder av det de da har funnet på – men bilder er ikke lov å ta og dele, det er for deres sikkerhet,
   Åpen og direkte er ofte det beste ja 🙂 Håper du får en flott kveld <3

  5. Et godt innlegg. Mobbing er noe som er utbredt og dessverre over alt. Det er noe som dessverre er vanskelig å stoppe!

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg