Jenter – hva er viktigst sexy eller vakker?

Ja, hva skal egentlig bety mest, sexy eller vakker – kan de egentlig sammenlignes eller settes opp i mot hverandre?

Det å være sexy kan man nok si er noe som henfører til SEX, mens vakker er noe som henleder til kjærlighet – men begge har noe med tiltrekning å gjøre, både det å være sexy eller å være vakker gir seksuell fristelse og lyst.

Svaret på hva som er mest dominerende og positivt er ikke gitt av seg selv. Den enkle fortolkningen av sexy og/eller vakker, kan da vel sies å ligge i valg av klesstil, oppførsel og utseende. Men hva er særegent/unikt for de to ulike uttrykks formene og hensikten bak, og mulig kombinasjon av de to.

Sexy er da generelt sett å kle seg litt mer utfordrende, lett kledd – vise mer hud og kroppslige formene, spille på tiltrekning. Dette i forhåpning om seksuell kontakt, utfoldelse og mulig nytelse – altså en måte å reklamere aktivt seksuell lyst.

Vakker er generelt sett å kle seg litt mer konservativt, men fremdeles vise de kroppslige formene – men fremhevelse av de mer estetiske faktorene (påvirke sansekunnskap/oppfatning hos den som ser). Dette i forhåpning om romantisk kontakt, med varig effekt – altså en måte å reklamere for at man ønsker et varig forhold, ikke bare seksuell lyst.

Så var det kombinasjonene sexy-vakker  eller  vakker-sexy. Å kle seg pirrende-konservativt eller konservativt-pirrende – begge deler er en uslåelig kombinasjon, men egentlig få som klarer å få helt riktig. Det har som regel lett for å gå for mye den ene eller andre veien, enten for sexy eller for konservativt. Men når kombinasjonen er perfekt, så oppnår man det som populært kaller – WoW-effekten, fremfor Habba-Habba effekten.

 Habba-Habba effekten, er det jo noen som ønsker å oppnå – da de er ute etter å tenne den seksuelle tiltrekningen hos motparten. Altså det som gir følelser av seksuell spenning, noe som refererer til fysisk utseende – aktivt seksuell lyst. Som forspillet er før det seksuelle samværet i et forhold. Det lysten er basert på.

WoW-effekten, er nok det de fleste ønsker å oppnå – men feiler så ofte i forsøket. For her handler det mer om det estetiske (skjønnhet) og ikke den rå seksuelle tiltrekningen – selv om tiltrekningen er tilstede i form av romantisk tiltrekning. Det er som forspillet som kommer foran forspillet før det seksuelle samværet i et forhold. Det kjærligheten bygger på.

Men hva er egentlig så det viktigste av det å være sexy eller vakker?
Det kommer nok på hvilken hensikt man har, ønsker man sex – så er nok sexy, det viktige. Er det kjærlighet/romanse som er hensikten, så er nok vakker det som blir det viktigste. Er hensikten et heftig forhold, er kombinasjonen pirrende-konservativ – det som kan være ønskelig. Skal man ha som hensikt å ha et romantisk vedvarende forhold, er kombinasjonen konservativ-pirrende – det som kan være ønskelig.

Utfordringen ligger i det å kle seg og oppføre seg, i forhold til det man ønsker å oppnå. Og da går de fleste ut i fra det de selv synes passer, når de ser seg selv i speilen – eller etter dårlige/gode råd fra andre, som oftest dårlige råd (basert på motehysteri og skjønnhet idealer som egentlig ikke er reelle). Men det de fleste glemmer er faktisk hvordan den man ønsker å få oppmerksomhet i fra, ser og tolker den klesstil, holdning etc. som man da utviser.

Å kle seg for andre, er ikke lett – men valget mange gjør, fremfor noe annet. Men med at man forsøker å kle seg etter hvordan andre skal oppfatte en som, blir det ofte en “løgnaktig” fremstilling av en selv. Isteden burde det kanskje være mer lønnsomt i lengden å være seg selv, ikke et offer for skjønnhet idealer og mote hysteri – for ved å ikke “reklamere løgnaktig” for seg selv, vil man faktisk ha større sannsynlighet for å oppnå WoW-effekten fremfor Habba-Habba effekten.

Men husk at sexy og vakker er noe som er definert av den som ser, som den som “reklamerer” ikke har kontroll over – du kan bare anta hva andre tenker om og anser om sexy og/eller vakker. Derfor vær heller deg selv uten “falsk reklame”, da vil du tiltrekke deg den som er interessert i deg – og ikke bare fordi de har latt seg lure av “falsk reklame”.

Ikke glem å lese det andre som er skrevet i denne kategorien: Kritikk / Samfunn

0 kommentarer

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

Siste innlegg