hits
H V A L E R

H V A L E R

FERIEPARADIS & POLITISK FORFALL

FERIEPARADISET HVALER

FERIEPARADISET  HVALER

Hvaler kommune består av en rekke øyer; Vesterøy, Spjærøy, Asmaløy, Kirkeøy, Nordre & Søndre Sandøy, samt mange holmer og skjær.
Kommunen ligger øst for munningen av Oslofjorden, i Østfold fylke. Kommunen har ca. 4520 innbyggere. Av de yrkesaktive innbyggerne har ca. 60 prosent arbeidsted utenfor kommunen.
I sommer månedene vokser befolkningen enormt, da alle hytte eiere, feriegjester etc. inntar øyene - for å tilbringe ferien der. Befolkningen blir ca. 10 ganger større en normalt.


Ellers er Hvaler er fiske-kommune, som står for ca. 3/4 av hele fylkets sjø fangst. Det er særlig reker og andre skalldyr, men også torsk, som er hoved vekten av det som blir brakt i land.
Det er også Gårdsbruk, men disse er små. Annen industri virksomheter er beskjedene.

Det er mye fin natur å se på Hvaler øyene, mange gode fine bade plasser. Og på sommeren så yrer det av folke liv, på de mest populære bade stedene.
Nå følger en liten bilde serie (7 bilder 28 sekunder)

FERIEPARADISET HVALER

DET POLITISK FORFALLET

DET POLITISKE FORFALLET

Med en så liten fastboende befolkning er det kanskje ikke rart at det politiske forfaller. Når det kommer til både de etiske og moralske aspekter, men også direkte nedverdigende holdninger hos enkelt innbyggere.

I skrivende stund er Eivind Norman Borge (FrP) Ordfører og Kim-Erik Ballovarre (fristilt (tidligere Høyre)) varaordfører. Men noe som mest sannsynlig ikke vil vedvare, opposisjonen ser ut til å kunne få et overtak ved neste kommune valg. Noe som kommer av de politiske stridigheter som har vært, hvor både politikere og andre har vist sitt sanne ansikt - i forhold til de etiske og moralske aspekter, men også direkte nedverdigende menneskelige holdninger. 

Det lokale Høyre parti, har vært i fokus - som følge av sin håndtering, men også nedverdigende menneskelige holdninger. Hvor flere politiske personer har vist seg ha lite til overs for demokratiske spille regler, etisk og moralsk innsikt og forståelse - men også andre innbyggere har utvist samme dårlige holdning.

Det hele begynte da det lokale Høyre partiet skulle ha valg av sin neste ordfører kandidat. Hvor partiet var samlet til avstemning, lokal partiets valgkomité sin første kandidat tapte avstemningen. Hvor på Marita Wennevold Hollen ble valgt som ordførerkandidat, etter helt vanlige demokratiske regler - med flertall for henne.

Dette medførte at flere av de lokale høyre politikerne valgte å melde seg ut av partiet, i protest mot at deres kandidat (valgkomité's første kandidat) ikke vant avstemningen i lokal partiet.

Kim-Erik Ballovarre (Varaordfører) etter "Marita-kuppet": - Vi tar avgjørelsen om nytt parti når det har roet seg.

MIN FORMENING

MIN FORMENING

De som har meldt seg ut av Hvaler Høyre i denne forbindelse, har ikke gjort dette for det demokratiet de selv sier de er en del av - de har gjort det fordi de ikke klarer å følge demokratiske spille regler. De er således i mot demokratiet, men for demokratiet når det gagner dem selv. Demokratiet er i fare.
Flere av disse har så valgt å angripe den nå rettmessige valgte Ordførerkandidaten Marita Wennevold Hollen, på det personlige nivået. Med å se på og klage over hva hun da evt, jobber med eller ikke jobber med i det private - og på hennes evt. sykdom etc.. Selv enkelte privat personer og offentlige ansatte har angrepet henne på det personlige.
Hva hun jobber med eller ikke - er ikke hovedpoenget, verken for henne eller andre politikere. Hovedpoenget er det politiske, og spesielt hvordan da nå enkelte politiske personer (ikke de som privat personer) faktisk har vist seg lite skikket til å inneha et politisk verv på vegne av befolkningen - med deres person angrep på Marita Wennevold Hollen.
Mye i likhet med hvordan politikere også behandler ytringsfriheten. De er for ytringsfriheten for dem selv, men i mot når andre vil gjøre bruk av ytringsfriheten.

Selv de som forsøker å ta Marita Wennevold Hollen i forsvar som privat person, forsøker enkelte å kneble. Selv i sosiale media angriper de Marita Wennevold Hollen, og de som forsvarer hennes rett til privatliv - selv om de faktisk er i opposisjon til det høyre politiske eller er politisk nøytrale. Det formelig flommet over av mindre begavede kommentarer og utsagn.

Men som det heter så fint og jeg sier: "All the small minded people, that makes the life so hard for everybody else".

2 kommentarer

Så sant som det er skrevet og fortalt her - enkelte burde ikke ha jobbet i det offentlige eller vært politisk aktive i Hvaler samfunnet.

Takk for at sannheten kommer for en dag. Stå på!

På Hvaler gir de seg ikke. Nå er tidligere Høyre leder Ingerid Bjercke ute igjen i media, hun skjønner ikke at andre egentlig ønsker fred og ro. Og hun er jo en konstant påminner om hennes og andres personlige angrep på Marita W. Hollen. Nå representerer Bjercke - Hvaler Styrbord, noe som skal liksom være et nytt alternativ.

Skriv en ny kommentar