Porno & Seksuelle Overgrep

Porno & Seksuelle Overgrep

Og la oss også være være klare på at: Sex uten samtykke er ikke mindre galt eller mindre skadelig hvis det utføres offerets partner eller ektefelle enn av noen han eller hun ikke kjenner. Faktisk har noen forskere (McOrmond-Plummer, Easteal & Levy-Peck, 2017) funnet at slik påtvungen sex kan føre til lengre langsiktige utfordringer, enn en voldtekt utført av en fremmed.