Overkåte, forsmådde kvinner - er livsfarlige for omgivelsene

For det første sitter jeg og min kone og inntar et bedre måltid.
Nå drikker ikke jeg noe ved siden av maten, foruten vann - jeg skal kjøre bilen hjem.

Det kommer et par bekjente bort til oss, og de har med seg en kvinnelig bekjent av de.
Så der sitter vi da og koser oss og prater. Hun vi (min kone og jeg) ikke kjenner, deltar også i samtalen.

Men venninnen til våre bekjente, drikker en god del. Og kan vel sies å være godt over middels beruset, når hun helt plutselig begynner å legge an på meg - min kone blir jo sjokkert over den oppførselen.
Jeg blir selv temmelig forbauset selv, hun har jo blitt informert om at vi er ektefolk når vi ble presentert for henne - av våre bekjente. Men hun blir til slutt så nærgående, at jeg og min kone avslutter middagen - våre bekjente beklager oppførselen til deres venninne.

Og selv om jeg da ved flere anledninger høflig, men bestemt har avvist henne - så prøver hun å henge seg på meg, i det vi (jeg og min kone) skal forlate stedet.

Når vi da så kommer ut til bilen, for å kjøre hjem - kommer dette kvinne mennesket løpende ut, roper og skriker. Om da hvilket svin jeg er av en man, som nekter å ha et forhold til henne. 

Så tar hun frem noe spist i fra håndvesken hun har, resultatet ser du på bilde (over) - det er bil døra.

Våre bekjente har da også kommet ut, og de er jo fryktelig lei seg for det som har skjedd. Venninnen deres har jo nå stukket av, men hun får en regning i posten for reparasjon/lakkering av bil døra. Våre bekjente ga oss det vi trengte av opplysninger om adresse etc. og de er også villige til å avgi forklaring til politiet, dersom det skulle måtte komme til det.


Så bare for å ha sagt det en gang til:

Overkåte, forsmådde kvinner - er livsfarlige for omgivelsene.  

 MIN FAVORITT SANG - MY FAVOURITE SONG

Ungdom og uavhengighets myten

Ungdom oppnår uavhengighet gjennom prøvelser som ender med seire og tap, med følelsen av en triumf og følelsen å være avvist - men ofte også anger.

Livet er full av skuffelser på alle kanter, selv svik og harde realiteter. Bare tenk på den følelsen man får når man oppdager at noe faktisk kun er fiksjon, laget av "troverdige" voksne - slik som tannfeen eller påskeharen. 

Eller den illusjonen barnet/ungdommen har om at foreldrene egentlig alltid vil være der for de, uansett hva som måtte skje - for foreldre skal jo alltid "verne" barnet/ungdommen i mot livets grusomheter. 

I slutten av ungdomstiden, tenker de fleste; "Når jeg blir myndig, da kan jeg virkelig leve livet slik jeg vil". For ungdommen har da egentlig løsrevet seg fra sine foreldre, som jeg skrev om i "Barn/Ungdom trenger å protestere". Tross alt var det målet for hele den turbulente ungdoms opprøret og prosessen, for å kunne bli selvstendige individer - på lik linje med andre voksne. Men likevell så har barnet/ungdommen fremdeles det i tankene at foreldrene alltid vil være der for de.

Men ungdommen som nå har blitt uavhengig og myndig, og skal skape et liv for seg selv - får en brå oppvåkning i fra dvalen de egentlig befant seg i. For nå må de betale regninger, ha en jobb, etc., og de da oppdager til sin forskrekkelse; "Jeg er ikke fri til å gjøre helt det jeg vil", "Jeg kan ikke være bare helt meg selv" osv.. De oppdager at foreldrene faktisk ga en beskyttelse i mot livets harde virkelighet - komplekse sosiale samfunns krav og system, hvor de nå bare er en brikke (et tannhjul) i det store "systemet". Med krav og forventninger fra myndigheter, arbeidsgiver etc..

Når ungdommen først hadde løsrevet seg, så tenkte de; "Endelig fri", "Nå er livet helt opp til meg selv" - men etter den brå oppvåkningen til samfunnets krav og forventninger, "Hva skjedde?".

Den nå unge voksne, selvstendige og myndige - oppdager at det de hadde som idealer for sin frihet under løsrivelsen fra foreldrene, var en drøm. Og de innser "Jeg blir aldri så fri som da jeg var som barn/ungdom, hjemme hos mine foreldre" - det var egentlig små og få hjemmeregler og svært lite ansvar.

Når jeg var ungdom kunne jeg være en rebell, jeg kunne skille meg ut i fra alle andre - jeg trengte ikke å bekymre meg for å ha tak over holdet og mat på bordet. På den tiden hadde jeg beskyttelse og friheten, det var noen som ga meg støtte og beskyttet meg mot voksenansvar - Tenker mange unge voksne.

Mange lengter nok litt hjem til mor og far, noen ganger - til en trygg og relativ bekymringsfri tilværelse. Og derav ungdommens uavhengighet myte - som egentlig er en drøm.


Det som her er skrevet tar utgangspunkt i det som burde være en normal god og trygg oppvekst. Og er dermed skrevet vel vitende om at enkelte barn og unge opplever å bli fort voksne i ung alder, som følge av grove fysiske og psykiske overgrep i nærerelasjoner - det som egentlig skulle vært et trygt og godt hjem i barne og ungdoms årene. Disse barn og unge vil naturligvis ha et helt annet stå sted og helt andre aspekter de forholder seg til - noe som er forferdelig trist at noen skal måtte oppleve.

 MIN FAVORITT SANG - MY FAVOURITE SONG

Likestilte partnere har mer SEX

Sex øker følelse båndet mellom partnere, og hjelper partnerne å vise sin kjærlighet til hverandre.

Men et problem er at SEX hyppigheten faktisk er dalende (nedadgående). I følge de undersøkelser som har blitt gjort. Å forklare hvorfor er ikke så lett, men det som fremkom som skilte seg ut, var de partnerskap der partnerne var likestilte - slik jeg så det ut i fra tall materialet og informasjonen som hadde blitt gitt. Men skal forsøke å forklare, så godt det lar seg gjøre.

To tidsmessige forhold kan forklare dette. For det første er faktisk færre mennesker i et partnerskap i dag enn før. Partnerne i et forhold har mer sex i gjennomsnitt enn det enkelte individer. Det betyr faktisk at flere enslige individer, har ikke så ofte sex - som mange tror. 

En annen grunn til at SEX hyppigheten er nedadgående (dalende), er at selv om partnere i et forhold har mer sex - så er de ikke likestilte, dermed går hyppigheten av SEX ned. Jo mer likestilte partnerne i et forhold er, desto mer SEX. Likevel er det noen partnerskap forhold der enkelt individene i forholdet fremdeles trives seksuelt, selv med skjevhet i likestillingen. 

Men en gruppe partnerskap forhold som faktisk skiller seg ut med økt SEX hyppighet, er i de partnerskap forhold der det var likestilling i delt daglig ansvar og utførelse av husarbeidet. I følge de undersøkelser som har blitt gjort.

Så for å forklare hvorfor de likestilte individene i et slik partnerskap forhold skulle ha noen større sex drift enn andre, lar seg ikke gjøre - da faktisk det ikke er kjønnsdriften alene som er grunnen for økt SEX hyppighet, men heller noe annet.

Faktisk det at de er likestilte i delt daglig ansvar og utførelse av husarbeidet, utgjør grunnen for økt SEX hyppighet. Dette kan da deles på flere faktorer i forhold til likestillingen i partnerskap forholdet.

For å nevne fire faktorer som bidrar økt SEX hyppighet for de partnerskap forhold der likestilling er delt daglig ansvar og utførelse av husarbeidet.

A. Delt daglig ansvar krever samarbeid, og samarbeid er grunnlaget for god SEX.

B. Delt daglig ansvar, frigjør tid - mer felles tid, muliggjør mer tid for SEX.

C. Delt daglig ansvar er rettferdig, og rettferdighet fører til et mer tilfredsstillende forhold mellom partnerne.

D. Delt daglig ansvar og fordelingen av husarbeidet gir begge parter mer fritid, selv om evt. en av partene skulle være hjemmeværende på grunn av barn eller mindre jobb byrde enn den andre part.

I dagens samfunn så er det jo slik at begge parter i et forhold, som oftest er i jobb - så sant ikke en av partene er hjemme for å ta vare på barn, eller har en mindre stilling enn en 100% stilling. Det er også ofte slik at arbeidstidene er forskjellige etc.. Derfor er det viktig at delt daglig ansvar og fordeling av husarbeidet, blir en selvfølge - det gir mer tid til begge parter i forholdet.

Delt daglig ansvar er rettferdig og viktig for parets sexliv, fordi en mangel på rettferdighet vil ofte føre til misnøye som tærer på den grunn relasjonen som egentlig burde være felles for begge parter. Samarbeid om det delt daglig ansvar er grunnlaget for et godt intimt forhold, uten samarbeide blir ikke "sengen klargjort" - slik at begge kan nyttiggjøre seg av den.

SEX handler om å uttrykke kjærlighet til partneren, men det handler også om glede - begge partnere sin glede. For å tilfredsstille partneren må du vite hva de vil og hva hver av dere finner sex behagelige - det betyr at samarbeid er viktig og muligens også det å inngå kompromisser slik at begge parters behov blir oppfylt. Noe jeg har skrevet om i andre blogg innlegg. 

Så de partnerskap der likestilling er det grunnleggende, og dermed at det er daglig delt ansvar og fordelingen av husarbeidet - Disse forholdene er bygget på rettferdighet, samarbeid og kommunikasjon som ikke bare gir positive følelser, men fører også til en "blomstrende" seksuell intimitet. 

Imidlertid er det faktisk slik at det i dagens par forhold, er slik at det er mange mangler i forhold til likestilling mellom partene. Mange av disse likestillings utfordringene kommer av inngrodde oppfatninger av manns/kvinne rollen i et forhold, og ikke minst i forhold til samfunns forordninger som vanskeliggjør eller bidrar negativt i forhold til likestilling i hjemmet.

Samfunnet som helhet har en stor utfordring for bedre tilrettelegging for muliggjørelsen av likestilling i forhold til partnerskapet i et forhold og i hjemmet. Men også i forhold til samfunnets lover og forordninger.

Så, hvordan er likestillingen i ditt partnerskap?

 MIN FAVORITT SANG - MY FAVOURITE SONG